Bilindiği açık hesap yapılan işlemler daha sonradan müşteri kartı üzerinden tahsil edilir.\r\n\r\nBu alanda müşterinin bakiyesi görüntülenir. Ödeme araçları olarak Nakit, Kredi kartı ve yemek çeki tahsilat için kullanabilir.\r\n\r\nAynı alanda indirim işlemi de yapılabilmektedir.\r\n\r\n\r\n\r\nBu indirim maksatlı olabileceği gibi müşteri ile belirli bir bakiye üstünde mutabakat yapıldığında da kullanılabilir.\r\n\r\nİşlemin yapıldığı ekran yandaki gibidir.\r\n\r\nGörüldüğü gibi indirimler müşteri bakiyesini etkilemektedir.\r\n\r\nAçık hesap işlemleri dikkat ile kontrol edilmesi gereken bir unsur olduğundan, gün sonu raporunda özel bir şekilde görüntülenir. Bu sayade raporu inceleyen yöneticinin dikkatinden kaçmaması sağlanmıştır.\r\n\r\n\r\n

\r\nRaporlar\r\n

\r\n\r\n\r\n

Açık hesap indiriminin gün sonu raporunda görüntülenmesi.

\r\n\r\nPaket servisi- Restoran birleşik gün sonu raporunda da yapılan indirimler aynı şekilde görüntülenir.\r\n\r\nYine çok önemli raporlarımızdan birisi olan gün toplamları raporunda da o gün yapılan açık hesap indirimlerinin toplamları bir sütünda gösterilir.\r\n\r\nİyi çalışmalar.