Şefim ile kasadan yapılan harcamaları kayıt altına alabilirsiniz.\r\n\r\nGün içerisinde yapılan harcamalar aşağıdaki ekran aracılığı ile kayıt altına alınır.\r\n\r\nkasaislemiEkranın sol tarafında, daha önce yapılmış olan harcamalara ait açıklamalar kolay şekilde seçilebilir. Böylece her seferinde aynı harcama kalemi için açıklama hanesini yazmaya gerek kalmaz.\r\n\r\nSadece daha önce hiç yapılmamış bir harcama kalemi ise, dokunmatik klavye not tuşu kullanılarak çağrılır ve dokunmatik monitör üstünden tuşlanır.\r\n\r\nKasadan harcama yapabilme yetkiye bağlıdır. Sadece yetkisi olan kullanıcılar bu işlemi yapabilirler.\r\n\r\nYapılan harcamalar ilgili vardiyanın raporunda yada gün sonu raporunda işlemi  yapan kullanıcı bilgisi ile birlikte görüntülenir.\r\n\r\nkasaraporu