Şefimin sahip olduğu özelliklerden birisi de masa seçim ekranında , masaların üzerlerinde resmi adisyona yazdırılmamış siparişlerin sayısının gösterilmesidir.\r\n\r\nBu özellik aynı zamanda, resmi adisyon yazdırılmamış masaları, ayırt etmeyi kolaylaştırır. Masa seçim ekranında bir bakışta hangi masanın resmi adisyonunun yazdırılmadığı görüntülenir.\r\n\r\nÖzellikle resmi adisyon özelliğini manuel olarak kullanan işletmelerde resmi adisyonların takibi önemli bir zaman kaybına sebep olabilir. Zira büyük bir hızla masalar dolmakta, kapanmakta ve yeni masalar açılmaktadır.\r\n\r\nİşte böyle bir işletmede bir bakışta hangi masanın resmi adisyonu yazdırılımamış görebilmek büyük bir kolaylık sağlayacaktır.\r\n\r\nBu özelliği devreye almak için açılması gereken registry kayıdı “Feature.TableInfo.NotPrintedLineCount” dır. Değer olarak 1 girilmelidir.\r\n\r\nBu özelliğin kullanılması durumunda masa görünümü resimdeki gibi olacaktır. Resimdeki durumda B-1 masasında resmi adisyona yazdırılmamış 1 yeni sipariş vardır. B-12 masasında ise 4 adet yeni sipariş vardır. B-2 ve B-3 masaları ise en son resmi adisyon yazdırılıktan sonra herhangibir sipariş alınmamış olduğu için sağ alt köğede herhangibir ibare yer almamaktadır..