Gün sonu raporuna config programının raporlar kısmından veya başlat menüsünde Şef’im grubunda bulunan “Restoran – Gün sonu raporu” simgesinden girebilirsiniz.\r\n\r\nGün sonunda işletme yöneticisinin durum değerlendirmesi yapabilmesi için, alıp arşivlediği bir rapordur.\r\n\r\nGün sonu raporu, ayrı ayrı detaylı alınabilen, bir çok alt raporun, özeti şeklindedir.\r\n\r\nİşletmenin belirli bir güne ait faaliyetleri ile iligili,  değişik türde bilgiler,  bu raporda bir özet şeklinde yönetimin değerlendirilmesine sunulur.\r\n\r\nGün sonu raporunun içerdiği bilgiler şunlardır;\r\n\r\n1 – Satış toplamları kısmında o güne ait tahsilatlar listelenir ve grafik olarak gösterilir.\r\n\r\n2 – Personel satışları kısmında, bir histogram grafiği yardımı ile personel satışları gösterilir.\r\n\r\n3 – En çok satılan ürünler kısmında, satış miktarı en yüksek olandan, en düşük olana doğru sıralanmış şekilde, stok satış rakamları gösterilir.\r\n\r\n4-  Açık hesap kayıtları.\r\n\r\n5- Son olarak silinen ve iptal edilen siparişler listelenir.\r\n\r\n

gun-sonu

Gün sonu raporu baskı ön izleme