Bazı müşterilerimiz A9 yazıcının grafik moddaki yazma hızını yavaş bulmaktadırlar. Yazıcıyı hızlandırmak için dipswitch ayarlarıyla oynamamız gerekmektedir. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı adım adım görelim:

1.Adım: Yazıcının altında bulunan metal kapak sökülür.

2.Adım: Kırmızıyla işaretlenen switch grubunun 1,2 ve 3 numaralı switchlerini sırası ile OFF,ON,ON konumuna getirin.

Resimde de görüldüğü üzere bir switchi ON konumuna getirmek için yukarı kaldırmak gerekmektedir.

3.Adım: Artık yazıcımızı donanımsal olarak 115200 bps hızına çıkarmış olduk. Yazıcımızı bağladığımız COM portunu da yapılandırdığımızda yazma hızındaki belirgin artışı görebiliriz. 290320100391