Şefim programında şenzlog takibi yapılabilmektedir. Detaylı bilgiye ekteki dokümandan ulaşabilirsiniz.  senzlogtakipsistemi