Bazı restoran ve kafelerde birden fazla departman bulunmaktadır. Çok katlı bir kompleks işletme düşünün. Bir katta bowling salonu, bir katta bilardo salonu, bir katta restoran bir katta ise cafetarya olsun. Bu tür işletmelerde ürün fiyatları katlara göre farklılıklar gösterebilmektedir.\r\n\r\nŞefim ile ürünlerinize katlara göre farklı fiyatlar tanimlayabilirsiniz. Bunun için yapılması gereken aşamalar aşağıdaki gibidir.\r\n\r\n1 – Config programından ürün şablonlarına girilir ve burada her fiyat tanmı için bir şablon oluşturulur.\r\n\r\n2- Ürün kartlarına girilerek bu şablonlara ait fiyatlar girilir.\r\n\r\n3- Kullanıcı tanımlarından hangi departmanda görev aldıkları dikkate alınarak personele fiyat listesi olarak tanımlı şablonlar bağlanır.\r\n\r\n \r\n\r\nKolay gelsin